Kupujemy komputer do MorphOS-a

Maj 14, 2016 Adam 0

Jako że nie uży­wam tego sys­temu musia­łem dużo czasu spę­dzić na lek­tu­rze. Były to wątki na PPA, zało­ży­łem też wątek "do kon­sul­ta­cji" na forum Mor­phOS. […]