Amiga NG – nowy projekt

Wrzesień 20, 2017 Adam 4

Jak wyni­kało to z poprzed­niego wpisu – kon­cep­cja strony amiga.org.pl ewo­lu­uje. Tre­ści zebrane w e-booka (poprzedni wpis) to zaczyn nowego pro­jektu. Będzie to perio­dyk „Amiga […]