AMIGA NG nr 1 - opublikowane

Październik 14, 2017 Adam 2

Mamy to! Numer jest do pobra­nia w zakładce Cza­so­pi­smo “AMIGA NG. W mię­dzy­cza­sie strona została odświe­żona (nowy sza­blon, sca­le­nie arty­ku­łów). Teraz: jak widzę dal­szy roz­wój […]