Odpowiedzi na uwagi do "Amiga NG nr 1"

Listopad 10, 2017 Adam 0

Czas czy­ta­nia: 5 min.Odpo­wia­da­łem już w wielu miej­scach (głów­nie fora), tutaj zbior­czo, w kolej­no­ści w jakiej dosta­wa­łem uwagi. Tytuł pisma Zarówno ze strony fanów OS 4, jak i […]