Ankieta

Grudzień 7, 2017 Adam 1

Proszę o prze­my­ślane odpo­wie­dzi. W każdym pytaniu można wybrać tylko jedną opcję. Proszę wypeł­niać kompletną ankietę.   Mam inne uwagi:  

Wieści z frontu

Grudzień 5, 2017 Adam 0

Uzupeł­ni­łem poprzedni wpis o parę nudnych zagad­nień tech­nicz­nych. Dzisiaj o sprawach bieżą­cych. Bardzo możliwe że na wersję angiel­ską, i wersje druko­waną, będzie­cie czekać długo. Wyszedł dopiero […]