Rozpędzamy się

Styczeń 20, 2018 Adam 0

Miś Jest film pod tym tytu­łem, w któ­rym jest dosyć znana scena:   Zakła­dam że do zisz­cze­nia się koń­co­wej sen­ten­cji nie doj­dzie. Czas podać kon­krety. […]

Magazyn AMIGA NG nr 2 – opublikowany

Styczeń 13, 2018 Adam 0

Udało się, i to lepiej niż myśla­łem. Numer jest więk­szy obję­to­ściowo, i zdą­ży­li­śmy na czas (pla­no­wany ter­min publi­ka­cji to 15 sty­czeń). Sta­ra­li­śmy się poru­szać cie­kawe […]