Z wiosną nadzieje rosną

Kwiecień 17, 2018 Adam 0

Czas czy­ta­nia: 1 minutaSkąd tak opty­mi­styczny tytuł? Sprze­daż pisma na papie­rze mizerna, a pełny wier­szyk brzmi tak: Wio­sną - nadzieje rosną, Przy­cho­dzi lato - cze­kamy na to, W […]