Magazyn Amiga NG nr 4 - wysyłka

Lipiec 15, 2018 Adam 0

Czas czy­ta­nia: 2 min.Od jutra zacznie się ten pro­ces. Tu wyja­śniam, że cza­so­pi­smo idzie do druku z innymi, i z innymi jest roz­sy­łane. Zawar­tość numeru dla Ami­gaOS 4: […]

Konkurs na maskotkę NG

Lipiec 8, 2018 Adam 0

Czas czy­ta­nia: 2 min.Cho­dził mi ten pomysł od dawna – pierw­szo­rzędny powód to był taki, że nie­raz widzia­łem zdję­cia zlo­tów ami­go­wych na któ­rych gadże­tów masa, a dla NG […]