Sklepik Amiga online

Sierpień 2, 2018 Adam 2

Mam kolejny pomysł. Ponie­waż pismo dru­ko­wane jakoś funk­cjo­nuje, warsz­taty pro­gra­mi­styczne w dro­dze, czas iść za cio­sem. Pro­po­nuję zbiórkę Pay­Pal. Potrze­buję ok. 250 zł. To jest […]