Czasopismo “AMIGA NG

Strefa zrzutu


Nr “0”, (PDF, 26 stron, 5,5 MB)

spis treści Nr 0 (PDF, 42 KB

Wszyst­kie teksty z witryny którą czytasz, stan na koniec 2016 r. Przed­sta­wiają podstawy współ­cze­snego “amigo­wa­nia”. Pełni on rolę infor­ma­tora na rok 2017 dla począt­ku­ją­cych. Kolejne infor­ma­tory będą ukazy­wały się cyklicz­nie, co rok.


Nr “1” (PDF, 32 strony, 29 MB

spis treści Nr 1 (PDF, 68 KB

Numer “1” został pomy­ślany od początku jak czaso­pi­smo, w cyklu kwar­tal­nym.


Nr “2”, (PDF, 58 stron, 38 MB

spis treści Nr 2 (PDF, 68 KB)