Prenumerata i archiwalia

Nastą­pił długo ocze­ki­wany suk­ces. Maga­zyn "Amiga NG" można zamó­wić w postaci pre­nu­me­raty – na razie tylko na dwa numery (4-5). W pre­nu­me­ra­cie jest taniej o 15%.

Jest też moż­li­wość kupna nume­rów archi­wal­nych na papie­rze – będzie dodruk nume­rów 1 i 2.

Obie te rze­czy świad­czą o tym, że maga­zyn zna­lazł swoją niszę, i stał się sta­łym ele­men­tem na rynku.

Amiga NG - pre­nu­me­rata

Amiga NG - archi­wa­lia

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.