Magazyn Amiga NG nr 4 - wysyłka

Lipiec 15, 2018 Adam 0

Od jutra zacznie się ten pro­ces. Tu wyja­śniam, że cza­so­pi­smo idzie do druku z innymi, i z innymi jest roz­sy­łane. Zawar­tość numeru dla Ami­gaOS 4: […]

Prenumerata i archiwalia

Maj 18, 2018 Adam 0

Nastą­pił długo ocze­ki­wany suk­ces. Maga­zyn "Amiga NG" można zamó­wić w postaci pre­nu­me­raty – na razie tylko na dwa numery (4-5). W pre­nu­me­ra­cie jest taniej o […]