Stachu, jak to się robi?

Maj 11, 2018 Adam 1

Czas czy­ta­nia: 13 min.Tytuł to zakoń­cze­nie pio­senki Zenona Lasko­wika "Sta­rych nie ma, chata wolna", która nie jest zwią­zana z tym o czym za chwilę poczy­ta­cie. Utkwiła mi w […]