Treści tej strony w formie poręcznego e-booka

 

Jak w tema­cie, zło­ży­łem to. Nie ma tam war­to­ści doda­nych, jest cała zawar­tość stron (nie wpi­sów). Dużo rze­czy jest pod­lin­ko­wa­nych (szary tekst - jakby ktoś prze­ga­pił).

To pierw­sza moja publi­ka­cja tego typu. Mam więk­sze plany, o tym na ostat­niej stro­nie rze­czo­nego e-booka.

-> Amiga NG nr 0 (PDF, 26 stron, 5,5 MB).

Poni­żej przy­kła­dowa strona

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.