najważniejsze miejsca w sieci

Strony amigowe

strony polskie

title_boingmorph_grnaj­więk­sze pol­skie miej­sce w sieci; forum, wia­do­mo­ści i wiele innych

exec_logonaj­star­szy ser­wis ami­gowy w Pol­sce

amiwigilia_logopod­ka­sty (audy­cje)

 

strony zagraniczne

amiga_orgnaj­star­sze forum na świe­cie

amigaworld_Netinne duże forum

amiga_news_deser­wis wia­do­mo­ści

amigans_netkolejne forum

aminet_logonaj­więk­szy zbiór opro­gra­mo­wa­nia

Sklepy amigowe

w Polsce

retroami_logogłów­nie sprzęt

efunzine_logowszystko (dostęp­ność i aktu­alne ceny - na tele­fon)

amiganet_logolite­ra­tura

zagraniczne

(reali­zu­jące wysyłkę za gra­nicę, w tym do Pol­ski, podano kraj sie­dziby)

vesalia_shopNiemcy

amigakit_logoWielka Bry­ta­nia

relec_logoSzwaj­ca­ria

amibay_sarek2k_logo1giełda (cały świat)

 

[ ↑ ]
Zabierz mnie na górę!