Zasoby dla AmigaOS 4.x

strony polskie

mufa_blogpod­sta­wowa strona o Ami­ga­One i Ami­gaOS 4.x w Pol­sce

mufa_forumforum użyt­kow­ni­ków Ami­ga­One

amigaone_bannerblog o Ami­ga­One

strony zagraniczne

amigaos41_logonaj­lep­sza strona o Ami­gaOS 4.x

epsilon_logonaj­lep­szy blog o Ami­gach NG

trevor_blogblog Tre­vora Dic­kin­sona

Hyperion_logofirma roz­wi­ja­jąca Ami­gaOS

hyperion_forumforum firmy Hype­rion do kon­taktu z użyt­kow­ni­kami

hyperion_blogblog pro­gra­mi­stów Hype­rionu

aeon_logopro­du­cent Ami­ga­One

acube_bannerpro­du­cent Ami­ga­One 500 i kom­pu­ter­ków SAM

os4_depot_logoopro­gra­mo­wa­nie do Ami­gaOS 4.x

intuitionbase_logoinfor­ma­cje o Ami­gaOS 4.x i Ami­ga­One

Pozostałe strony i blogi

Ami­ga­one X5000 Blog - https://amigax5000.blog

blog użyt­kow­nika Ami­ga­One X5000

HKvalhe's Ami­ga­One 500 Blog - http://hkvalhea1-500.blogspot.com/

blog użyt­kow­nika Ami­ga­One 500, Nor­weg ale jest wer­sja angiel­ska

AMI­GA­oneX - http://amigaonex.blogspot.ru/

Kevin Saun­ders, gra­fik, znany głów­nie z pla­ka­tów dla A-Eon

 

[ ↑ ]
Zabierz mnie na górę!