Ankieta

Proszę o prze­my­ślane odpo­wie­dzi i nie głoso­wa­nie kilku­krotne.

Jaką kwotę możesz dać maksy­mal­nie za wersję papie­rową, z prze­syłką, przy zało­że­niu że numer (nie licząc okładki) będzie miał 36 stron?

View Results

Loading ... Loading …

Jaką objętość docelową ocze­ku­jesz od pisma o NG?

View Results

Loading ... Loading …

O który dział powinny posze­rzyć się kolejne numery

View Results

Loading ... Loading …

Jakich arty­ku­łów ocze­ku­jesz (max. 3)

View Results

Loading ... Loading …

 

Mam inne uwagi:

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*