Odtwarzanie źródłowego pliku MOD w Hippoplayerze pod AmiBridge