You are currently viewing Podsumowanie strony – 2016

Podsumowanie strony – 2016

Pierwszy cel został osiągnięty – zostało stworzone mini kompendium na temat wszystkich form „amigowania”, z kilkunastoma krótkimi artykułami, i odnośnikami do istotnych miejsc w internecie.

Od strony technicznej – cały czas coś dzieje się na zapleczu, ostatnio dodałem wtyczkę wp-Typography odpowiedzialną za dzielenie wyrazów.

Plany na przyszły rok to poradnik zakupowy (sprzęt) do amigi klasycznej, i skrótowe przedstawienie oprogramowania dla AmigaOS 4.

Domenę przedłużyłem na 2017 r. ale nie wykluczam, że jeśli kolejny rok również będzie słaby (oglądalność strony) zmienię formułę dotarcia do grupy docelowej czyli osób spoza środowiska amigowców. Konkretnie to rozważam przejście na formę poradnika w PDF – byłby to rocznik. Informator aktualizowany co roku, do pobrania.

Dodaj komentarz