zasoby dla AROS

najważniejsze miejsca po polsku

brak, jedynie sekcja polska z kilkoma arty­ku­łami prze­tłu­ma­czo­nymi na głównej stronie domowej AROS-a
http://aros.sourceforge.net/pl/

najważniejsze strony zagraniczne

aros_sourceforge

centrala, polska sekcja strony była linko­wana wyżej

aros_execgłówny serwis społecz­no­ści

aros_archivesrepo­zy­to­rium plików

aros_worldnajnow­sza strona o AROS-ie

o1i’s Planet AROS
blog z infor­ma­cjami o nowo­ściach

https://en.wikibooks.org/wiki/Aros/User/Docs
wiki z doku­men­ta­cją dla użyt­kow­ni­ków

https://en.wikibooks.org/wiki/Aros/Developer/Docs
wiki z doku­men­ta­cją dla dewe­lo­pe­rów

power2peoplestrona do zbiórek funduszy na projekty

 

[ ↑ ]
Zabierz mnie na górę!