zasoby dla MorphOS

najważniejsze miejsca po polsku

morphos_pldedy­ko­wana strona tylko o MorphOS

title_morph_grwątki na forum PPA o MorphOS

 

najważniejsze strony zagraniczne

morphos_team_logo2strona twórców systemu

morph_zonepodsta­wowa strona – wiado­mo­ści, forum

morphos_fileszbiór opro­gra­mo­wa­nia, niestety od stycznia 2016 bez aktu­ali­za­cji

następca repo­zy­to­rium podanego wyżej

strona z forum, prowadzi to papio­saur

MorphOS Library – kompen­dium

morphos_googlespołecz­ność MorphOS-a w Google+

pozostałe strony i blogi

Yasu’s MorphOS Blog

jPV’s MorphOS Page

MorphOS na Wiki­pe­dii

wsparcie (dokumentacja do starszego sprzętu)

Płyta główna Efika. Dokument (po polsku) oprócz dokład­nej specy­fi­ka­cji opisuje samo­dzielną budowę kompu­tera na bazie tej płyty

Pegasos_2

doku­men­ta­cja hardware (ang.), paczka zawiera 3 doku­menty w *.pdf : User Manual, Audio Connec­tors, Front Panel Connec­tor

ThePegasosBook_V2.3

Księga Pegazosa (ang.) – archiwum zawiera 4 pliki:
Tom I – Intro­duc­tion and release notes
Tom II – The Pegasos
Tom III – MorphOS
Tom IV – Linux, MacOSX and other systems 

Paczka 4 doku­men­tów *.pdf (ang.) od Freescale Semi­con­duc­tor:
Genesi Pegasos II Firmware
Genesi Pegasos II Kernel and NFS Facility
Genesi Pegasos II Yellow Dog Linux 4
Genesi Pegasos II Debian Linux

 

[ ↑ ]
Zabierz mnie na górę!