Temat wyglądu blatu ekscytował amigowców od zawsze. Zaczęło się nieśmiało od standardowo konfigurowalnych 4 kolorów palety systemu.
Użytkownicy uznali, że to za mało. Szybko pojawiły się programy do ustawienia obrazka na „tapetę” czy wyboru czcionki.
Później, znowu dzięki użytkownikom powstały opcje zmiany wyglądu okna, nowe standardy ikonek, nowe GUI w postaci Magic User Interface.
Obecnie MorphOS oferuje duże możliwości kreacji wizerunku.

Wygląd MorphOSa można podzielić na trzy części:

1. Skin

Systemowe MOSSYS:Prefs/Skins/ oraz użytkownika SYS:Prefs/Skins/

Stworzenie katalogu SYS:Prefs/Skins/MojaSkora spowoduje, że w preferencjach systemu pojawi się nowa skórka o nazwie MojaSkora. W kompletnej skórce znajdują się tam pliki konfiguracyjne oraz graficzne, bez nich zobaczymy podstawowy wygląd okien.

SkinConfig to tekstowy plik konfiguracyjny, nie tworzy się automatycznie, więc trzeba pożyczyć już gotowy z dowolnej systemowej skórki.
Ustawia się tam – kolory: systemowe, użytkownika, okna, menu; efekty menu; krawędzie okien; rozjaśnianie/ściemnianie krawędzi okien; rozmiary skórek; wygląd suwaków.
Efekty przezroczystości działają najlepiej przy korzystaniu z „zaawansowanego wyświetlania”.

Okno wyboru skórek

Obrazki mogą być namalowane dowolnym programem obsługującym zapis do formatu obsługiwanego przed datatypy MorphOS-a.
Kolor przezroczysty bądź kanał alpha może być użyty np. w PNG lub TIFF. W przypadku IFF ILBM kolor tła, który ma być przezroczysty, musi być różowy (R:255 G:0 B:255).

Malowanie gadżetów w programie PPaint

MojaSkora/ MenuTitleBar – tło tytułu menu belki ekranowej.
Prop#? – obrazki suwaka w 3. stanach.
STitleBarBackgroud – tło belki ekranowej.
STitlebarObject – znaczek belki ekranowej.
SysIclass#? – gadżety okien oraz znaczki w menu.
Obrazki zawierają maksymalnie 3 stany: aktywny, kliknięty, nieaktywny.
WindowTitlebar#? – tła okna.
WindowTitlebar#?Active – aktywne tła okna.
WindowShadow#? – cienie pod oknami; nie wyświetlają się z tradycyjnym wyświetlaniem.
Requesters/ – ikonki komunikatów.
Crash
DiskBusy
DiskError
DiskInsert
DiskNotValidated
DiskProtected
NoDisk
NotADOSDisk

Umiejscowienie obrazków okna

Obrazki dla różnych wielkości powinny być umieszczone w podkatalogach np. SYS:Prefs/Skins/MojaSkora/16/ 18/ itd.
Rozmiar ten dyktowany jest przez opcję SKINHEIGHT, w przypadku jej braku obrazki będą wczytywane z katalogu głównego skórki, a użyta czcionka ekranowa może powiększyć skórkę.

SKINHEIGHT 16 -3 10 10 SKINHEIGHT Rozmiar (wysokość) (Odstęp od krawędzi okna) (Pozycja tekstu) (Pozycja tekstu belki ekranowej)

2. Preset MUI

Preferencje MUI dostarczają mnogość opcji do zmian za pomocą myszki. Zapisanie presetu MUI jako MojaSkora.prefs bądź mui.prefs w katalogu ze skórką spowoduje, że będzie dostępny do wyboru w Preferencjach MUI. Przy ustawianiu kolorów warto zwrócić uwagę na to, że kolory palety systemu są dostępne do wykorzystania przez MUI. Chcąc aby preset MUI był jednakowy bez względu na paletę ustawioną przez SkinConfig – nie należy korzystać z predefiniowanych kolorów w MUI.

Pliki graficzne MUI: SYS:Prefs/MUIGfx/MojaSkora/MojStyl/, SYS:Prefs/MUIGfx/Frames/MojStyl/ oraz systemowe w MOSSYS:
Rozszerzenie mim dla dwustanowych obrazków oraz mbr dla jednostanowych.

3. Obrazki modułów ekranowych

SYS:Data/Screenbar/ oraz systemowe w MOSSYS:

Polecam:
PPaint, TVPaint, FXPaint, ShowCase (dawny ShowGirls), optipng.

Malowanie czas zacząć!

’Korni’ – Amiga NG (3) 2/2018

—> do spisu artykułów

Dodaj komentarz