Konkurs na maskotkę NG

Lipiec 8, 2018 Adam 0

Cho­dził mi ten pomysł od dawna – pierw­szo­rzędny powód to był taki, że nie­raz widzia­łem zdję­cia zlo­tów ami­go­wych na któ­rych gadże­tów masa, a dla NG […]

Raport z Pixel Heaven

Czerwiec 12, 2018 Adam 6

W poprzed­nim wpi­sie zapo­wia­da­łem szó­stą edy­cję tej imprezy, pod kątem przy­go­to­wań do pro­mo­cji Amigi NG. Pixel Heaven za nami, nad­szedł czas by pod­su­mo­wać akcję.