Kupujemy komputer do MorphOS-a

Jako że nie używam tego systemu musiałem dużo czasu spędzić na lekturze. Były to wątki na PPA, zało­ży­łem też wątek “do konsul­ta­cji” na forum MorphOS. Niestety ze względu na znikomą aktyw­ność użyt­kow­ni­ków niewiele udało się ustalić. Przede wszyst­kim nie udało się zwery­fi­ko­wać powta­rzal­no­ści niektó­rych proble­mów na konkret­nych konfi­gu­ra­cjach. Jest to ukrywane i baga­te­li­zo­wane, zresztą podobnie jest w każdej “frakcji” amigow­ców, co dla mnie jest dzie­ci­nadą. Dodat­kowo środo­wi­sko to okazuje się być nieszcze­gól­nie zain­te­re­so­wane przy­szło­ścią własnego systemu.

W każdym razie zostało napisać piąty, ostatni tekst dla “klanu” MorphOS – posta­wie­nie systemu i poka­za­nie najcie­kaw­szego opro­gra­mo­wa­nia. Nieprędko to stanie się. Szczerze to stra­ci­łem chęci. To nie powinno być tak, że ja mam zabiegać o prezen­ta­cję systemu którego nie używam, a wręcz prze­ciw­nie ;]

Strona tego typu jak ta, czyli mająca mieć cel bycia kompen­dium, musi mieć kilku współ­pra­cow­ni­ków do konsul­ta­cji mery­to­rycz­nej, oraz być aktu­ali­zo­wana.

Tymcza­sem wrzucam artykuł na temat kupna kompu­tera do MorphOS-a. Jak zwykle zwarta treść, ilustro­wana i wzbo­ga­cona o najważ­niej­sze linki.

KLIK

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*