Archiwalne artykuły online

Poni­żej pod­lin­ko­wane arty­kuły z archi­wal­nych nume­rów „Amiga NG”. Publi­ko­wane są 6 mie­sięcy po uka­za­niu się w cza­so­pi­śmie.

AmigaOS 4

(1) 1/2017 – Pod­miana obrazka star­to­wego w OS 4

(1) 1/2017 – Hol­ly­wood #1

(1) 1/2017 – Aleph One/Marathon

(2) 1/2018 – Gra­fika wek­to­rowa i Ami­gaOS 4

(2) 1/2018 – Marze­nia o lap­to­pie

(2) 1/2018 – Hol­ly­wood #2

MorphOS

(1) 1/2017 – Kon­fi­gu­ra­cja Ligh­twave

(1) 1/2017 – Kotek na motylku

(2) 1/2018 – Mor­phOS i Mac OS na jed­nym dysku

(2) 1/2018 – Aqu­aria – inne histo­rie

(2) 1/2018 – Wspo­mnień czar sta­rego dziadka – od Amigi do Mor­phOS-a

(2) 1/2018 – Pre­zenty dla Power Mac G4/G5

(2) 1/2018 – Hol­ly­wood APK Com­pi­ler

AROS

(1) 1/2017 – Map­pa­rium

(1) 1/2017 – XGa­laga

(2) 1/2018 – Dyski NTFS i AROS

(2) 1/2018 – Legenda Edgara

(2) 1/2018 – Gale­ria AROS-a

Różne

(1) 1/2017 – Pomi­dor

(2) 1/2018 – Powrót do Amigi po latach – moje doświad­cze­nia z NG

(2) 1/2018 – Humor

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*