Archiwalne artykuły online

Poni­żej pod­lin­ko­wane arty­kuły z archi­wal­nych nume­rów "Amiga NG". Publi­ko­wane są 6 mie­sięcy po uka­za­niu się w cza­so­pi­śmie.

AmigaOS 4

(1) 1/2017 - Pod­miana obrazka star­to­wego w OS 4

(1) 1/2017 - Hol­ly­wood #1

(1) 1/2017 - Aleph One/Marathon

(2) 1/2018 - Gra­fika wek­to­rowa i Ami­gaOS 4

(2) 1/2018 - Marze­nia o lap­to­pie

(2) 1/2018 - Hol­ly­wood #2

MorphOS

(1) 1/2017 - Kon­fi­gu­ra­cja Ligh­twave

(1) 1/2017 - Kotek na motylku

(2) 1/2018 - Mor­phOS i Mac OS na jed­nym dysku

(2) 1/2018 - Aqu­aria - inne histo­rie

(2) 1/2018 - Wspo­mnień czar sta­rego dziadka - od Amigi do Mor­phOS-a

(2) 1/2018 - Pre­zenty dla Power Mac G4/G5

(2) 1/2018 - Hol­ly­wood APK Com­pi­ler

AROS

(1) 1/2017 - Map­pa­rium

(1) 1/2017 - XGa­laga

(2) 1/2018 - Dyski NTFS i AROS

(2) 1/2018 - Legenda Edgara

(2) 1/2018 - Gale­ria AROS-a

Różne

(1) 1/2017 - Pomi­dor

(2) 1/2018 - Powrót do Amigi po latach - moje doświad­cze­nia z NG

(2) 1/2018 - Humor

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.