Archiwalne artykuły online

Poni­żej pod­lin­ko­wane arty­kuły z archi­wal­nych nume­rów "Amiga NG". Publi­ko­wane są 6 mie­sięcy po uka­za­niu się w cza­so­pi­śmie.

AmigaOS 4

(1) 1/2017 - Pod­miana obrazka star­to­wego w OS 4

(1) 1/2017 - Hol­ly­wood #1

(1) 1/2017 - Aleph One/Marathon

(2) 1/2018 - Gra­fika wek­to­rowa i Ami­gaOS 4

(2) 1/2018 - Marze­nia o lap­to­pie

(2) 1/2018 - Hol­ly­wood #2

(3) 2/2018 - Blat Work­ben­cha

(3) 2/2018 - Uru­cha­mia­nie sta­rych pro­gra­mów

(3) 2/2018 - Gale­ria Ami­gaOS 4

(3) 2/2018 - Draw­Stu­dio

(3) 2/2018 - Hol­ly­wood #3

(4) 3/2018 - Two­rze­nie fil­mów na YouTube pod Ami­gaOS 4.1

(4) 3/2018 - Two­rze­nie tek­stu pod Ami­gaOS 4.1

(4) 3/2018 - Draw­Stu­dio

(4) 3/2018 - Flare

(4) 3/2018 - In Nihi­lum Rever­te­ris

MorphOS

(1) 1/2017 - Kon­fi­gu­ra­cja Ligh­twave

(1) 1/2017 - Kotek na motylku

(2) 1/2018 - Mor­phOS i Mac OS na jed­nym dysku

(2) 1/2018 - Aqu­aria - inne histo­rie

(2) 1/2018 - Wspo­mnień czar sta­rego dziadka - od Amigi do Mor­phOS-a

(2) 1/2018 - Pre­zenty dla Power Mac G4/G5

(2) 1/2018 - Hol­ly­wood APK Com­pi­ler

(3) 2/2018 - Jabłko pod prą­dem

(3) 2/2018 - Szaty motyla

(3) 2/2018 - Gdzie Mor­phOS nie da rady, tam Mac OS pomoże

(4) 3/2018 - Mor­phOS – gale­ria

(4) 3/2018 - Jabłko z motyl­kiem

(4) 3/2018 - Fla­szo­wa­nie kart gra­ficz­nych

(4) 3/2018 - Mor­phOS 3.10

AROS

(1) 1/2017 - Map­pa­rium

(1) 1/2017 - XGa­laga

(2) 1/2018 - Dyski NTFS i AROS

(2) 1/2018 - Legenda Edgara

(2) 1/2018 - Gale­ria AROS-a

(3) 2/2018 - Insta­la­cja AROS-a w maszy­nie wir­tu­al­nej

(3) 2/2018 - Her­mes

(3) 2/2018 - Aspire_games_1

(4) 3/2018 - Ami­Bridge – inte­gra­cja Kla­syka z AROS-em

(4) 3/2018 - Mod2Wav

Różne

(1) 1/2017 - Pomi­dor

(2) 1/2018 - Powrót do Amigi po latach - moje doświad­cze­nia z NG

(2) 1/2018 - Humor

(3) 2/2018 - Frien­dUP

(4) 3/2018 - Sobro Smart Side Table

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.